Otel ve Konaklama Hizmetleri Programı

OTEL VE KONAKLAMA HİZMETLERİ
(Şu an için öğrenci alımı yapılamamaktadır.) 

Kuruluş
Hızla gelişen ve değişen turizm sektöründe müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilecek nitelikli mesleki elemana duyulan ihtiyaç her gün biraz daha artmaktadır. Bölümün temel amacı, Turizm ve ağırlama sektörünün, başta otel işletmeleri olmak üzere yiyecek-içecek, ön büro, kat hizmetleri bölümlerinde çalışabilecek alanında uzman elemanlarla birlikte gerektiğinde bölüm yöneticiliği görevini üstlenebilen, bilgiyi beceri ile bütünleştirebilen.ara elaman yetiştirilmesini sağlamaktır. Çıldır Meslek Yüksekokulu Otel ve Konaklama Hizmetleri Bölümü 2011-2012 eğitim öğretim dönemi ilk öğrenci alımını yaparak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Otel ve Konaklama Hizmetleri Mezuniyet Şartı
Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 45. maddesinin (1) bendinde belirtilen mezun olma şartlarını (genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır) sağlayan ve mezuniyet için kazanılması gereken minimum 120 AKTS tamamlayan öğrenciler, bu yönetmelikte belirtilen diğer koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyet ve önlisans diplomasını almaya hak kazanır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Otel ve Konaklama Hizmetleri Dikey Geçiş
Otel ve konaklama hizmetleri bölümü mezunları yaşam boyu öğrenme kapsamında Ardahan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11. maddesinin (1) bendinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkânına da sahiptirler.

Otel ve Konaklama Hizmetleri Bölümü Mezuniyet Sonrası İş Bulma Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrenciler; Otel işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri, havayolu işletmeleri gibi sektör dallarında çalışma imkanı bulabilirler.