Çift Anadal Programı İşlemleri

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DÜZENLENEN
ÇİFT ANADAL İLE İLGİLİ HÜKÜM
Çift anadal programı
MADDE 21 – (1) İlgili bölüm ve kurulların önerisi, Senatonun onayı ile herhangi bir ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden, Ardahan Üniversitesi Çift Ana Dal Programı (ÇAP) Yönergesinde belirtilen koşullara sahip olanlar arasından isteyenler, kendi lisans veya ön lisans programlarına ek olarak çift ana dal programına devam etmelerine ve ikinci bir lisans veya ön lisans diploması almalarına imkân sağlanır.