Adalet Programı

Kuruluş
Adalet Programı; devlet ve özel kurumların hukuk alanındaki nitelikli ara insan gücü “Adalet Meslek Elemanı” ihtiyacını karşılamak, adalet hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak, kuramsal ve kavramsal bilgilerle donatılmış ve aynı zamanda uygulamaya da hâkim profesyoneller yetiştirme amacıyla 2018 yılında kurulup 2019 yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Hukuk Bölümü / Adalet Programı Mezuniyet Şartı
Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 45. maddesinin (1) bendinde belirtilen mezun olma şartlarını (genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır) sağlayan ve mezuniyet için kazanılması gereken minimum 120 AKTS tamamlayan öğrenciler, bu yönetmelikte belirtilen diğer koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanır ve önlisans diplomasını alırlar. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Hukuk Bölümü / Adalet Programı Dikey Geçiş
Adalet bölümü mezunları yaşam boyu öğrenme kapsamında Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 11. maddesinin (1) bendinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkânına da sahiptirler.

Hukuk Bölümü / Adalet Programı Mezuniyet Sonrası İş Bulma Olanakları
Adalet programı mezunları hukuk hizmetleri sektöründe kamu ve özel sektör tarafından mezun oldukları programa göre katip (zabıt katibi, avukat katibi, noter katibi, icra memuru), hukuk sekreteri ve infaz koruma memuru olarak istihdam edilebilmektedirler.