Kalite Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap ÖZDEMİR  (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Onur ÇELİK   (Üye)

Öğr. Gör. Hamza AYDEMİR   (Üye)

Öğr. Gör. Metin BULU   (Üye)