Kalite Kurulu

Öğr. Gör. Ömer Cenap ÖZDEMİR  (Başkan)

Öğr. Gör. Onur ÇELİK   (Üye)

Öğr. Gör. Hamza AYDEMİR   (Üye)

Öğr. Gör. Metin BULU   (Üye)