Sosyal Hizmetler Programı

 
Kuruluş
Sosyal Hizmetler Programı gerek kamu gerekse özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarında sosyal hizmet alanında çalışacak uzmanları yetiştirmek üzere 1961 yılında kurulmuştur. Bölümün temel amacı, ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında gereksinim duyulan nitelikli, donanımlı ve bilgili ara elaman yetiştirilmesini sağlamaktır. Çıldır Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı 2019-2020 yılında ilk öğrenci alımını yaparak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmetler Mezuniyet Şartı
Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 45. maddesinin (1) bendinde belirtilen mezun olma şartlarını (genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır) sağlayan ve mezuniyet için kazanılması gereken minimum 120 AKTS tamamlayan öğrenciler, bu yönetmelikte belirtilen diğer koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyet ve önlisans diplomasını almaya hak kazanır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
 
Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmetler Dikey Geçiş
Sosyal hizmetler bölümü mezunları yaşam boyu öğrenme kapsamında Ardahan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11. maddesinin (1) bendinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkânına da sahiptirler.
 
Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmetler Mezuniyet Sonrası İş Bulma Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrenciler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, yaşlı bakım ve huzurevleri, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, kredi ve yurtlar kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Merkezleri, Adalet Bakanlığı, Çocuk Mahkemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sivil Toplum Örgütleri alanlarında istihdam edilmektedir. Ayrıca bölüm ile ilgili kadın, çocuk, yaşlı, engelli, bağımlılık gibi birçok alanda var olan özel kuruluşlarda da görev alabileceklerdir.