Genel Bilgiler

Çıldır Meslek Yüksekokulu 2010 yılında, 22.05.2008 tarihli 5765 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur. Yüksekokul, Hukuk Bölümü bünyesindeki Adalet Programını, Sosyal Hizmet bünyesindeki Sosyal Hizmetler Programını, Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesindeki Lojistik Programını aktif olarak sürdürmekte olup, Otel ve Konaklama Hizmetleri Bölümüne şu an öğrenci alınmamaktadır.

Çıldır Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim veren bir meslek yükseköğretim kurumudur. Bunun yanında ülkemizin nitelikli ara insan gücüne olan gereksinimi de hat safhadadır. Tarımın, endüstrinin, sosyal hizmet alanlarının gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştiren tek kaynak meslek liselerinin yanında meslek yüksekokullarıdır. Çıldır Meslek Yüksekokulu meslek unvanına sahip meslek adamı yetiştirmeyi görev edinmiştir. Çıldır Meslek Yüksekokulu 2010 yılında kurulmuş olup 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde ilk öğrencilerini almaya başlamıştır.