Yüksekokul Yönetim Kurulu

Öğr. Gör. Ömer Cenap Özdemir - Müdür
 
Öğr. Gör. Onur ÇELİK- Müdür Yardımcısı
 
Dr. Öğr. Üyesi Niyazi İPEK - Üye
 
Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ - Üye
 
Dr. Öğr. Üyesi Zakir ÇALDIRAN - Üye
 
(Yüksek Okul Sekreteri / Raportör)