Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi  Ömer Cenap Özdemir - Müdür
 
Öğr. Gör. Dr. Onur ÇELİK- Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Metin BULU - Müdür Yardımcısı
 
Dr. Öğr. Üyesi Niyazi İPEK - Üye
 
Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ - Üye
 
Dr. Öğr. Üyesi Zakir ÇALDIRAN - Üye
 
(Yüksek Okul Sekreteri / Raportör) Zeynettin DEMİR