Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap ÖZDEMİR - Müdür
 
Öğr. Gör. Dr. Onur ÇELİK - Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Metin BULU - Müdür Yardımcısı
 
Öğr. Gör. Dr. Onur ÇELİK- Adalet Programı Başkanı
 
Öğr. Gör. Metin BULU - Sosyal Hizmetler Programı Başkanı
 
Öğr. Gör. Dr. Onur ÇELİK - Lojistik Programı Başkanı
 
Öğr. Gör. Dr. Onur ÇELİK - Dış Ticaret Programı Başkanı
 
Yüksekokul Sekreteri - Raportör Zeynettin DEMİR