Akademik

Çıldır MYO Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Ahmet İlteriş Yalın
Öğr. Gör. Feryat Bulut
Öğr. Gör. Kenan Demirbağ

Hukuk Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Burak Karaoğlan
Öğr. Gör. Hayrettin Alparslan Çelik

Sosyal Hizmetler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir
Öğr. Gör. Birsen Güngör Kaya
Öğr. Gör. Hamza Aydemir
Öğr. Gör. Metin Bulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Onur Çelik
Öğr. Gör. Kemal Gürcan Ertekin