Akademik

Çıldır MYO Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Ahmet İlteriş Yalın
Öğr. Gör. Feryat Bulut
Öğr. Gör. Kenan Demirbağ

Sosyal Hizmetler Bölümü