Lojistik Programı

(Şu an öğrenci alınmamaktadır.)
Kuruluş
Lojistik; bir ürünün ticari anlamda müşteri şirket ya da kuruluşların isteği üzerine üretim noktasından alınarak tüketim noktasına aktarılmasına ve bu süreç içerisinde meydana gelen tüm etkinliklere verilen isimdir. Bu durumda lojistik elemanları sureci takip ederek, sürecin daha sağlıklı işlemesini sağlamaktadır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Lojistik Programı Mezuniyet Şartı
Ardahan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 45. maddesinin (1) bendinde belirtilen mezun olma şartlarını (genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır) sağlayan ve mezuniyet için kazanılması gereken minimum 120 AKTS tamamlayan öğrenciler, bu yönetmelikte belirtilen diğer koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyet ve ön lisans diplomasını almaya hak kazanır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Lojistik Programı Dikey Geçiş
Lojistik Programı mezunları yaşam boyu öğrenme kapsamında Ardahan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11. maddesinin (1) bendinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama imkânına da sahiptirler.

Lojistik Programı Mezuniyet Sonrası İş Bulma Olanakları
Lojistik Programından başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler bu alanda karmaşık olan sürecin ayrıntılı organizasyonunu ve uygulamasını takip etmekle yükümlüdür. Genel olarak lojistikte yönetilen kaynaklar, malzemeler, ekipman ve sarf malzemeleri gibi operasyonel durumlar söz konusudur. Aynı zamanda bilgi akışı, üretim, envanter takibi, nakliye, malzeme taşıma, paketleme gibi güvenlik durumları da lojistik alanında yapılan çalışmalarda uygun bölümlerde görev alabileceklerdir.